Demonstracje negujące Lex TVN - jak wygląda ich przebieg?